Absolvování v AR 2016/2017

Kontrola splněných povinností a tisk osvědčení při splnění podmínek proběhne v průběhu září. Do té doby ještě můžete plnit předměty.