Archive by Author

Absolvování v AR 2017/2018

Kontrola splněných povinností a tisk osvědčení při splnění podmínek proběhne koncem září. Do té doby ještě můžete plnit předměty. O termínu vyzvednutí osvědčení v případě splnění bude účastník vyzván e-mailem.