Archive by Author

Absolvování v AR 2017/2018

Kontrola splněných povinností a tisk osvědčení při splnění podmínek proběhne koncem září. Do té doby ještě můžete plnit předměty. O termínu vyzvednutí osvědčení v případě splnění bude účastník vyzván e-mailem.

Přihlašování do programu v akademickém roce 2018/2019

Studenti,  kteří se chtějí připojit v akademického roce 2018/2019 do nadstavbového programu Bakalář PLUS, se mohou přihlásit v termínu od 1. 7. do 20. 9. 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky v SISPro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“. 

ZÁPIS DO PROGRAMU PROBĚHNE POUZE ELEKTRONICKY. VEŠKERÉ INFORMACE OBDRŽÍ PŘIHLÁŠENÍ STUDENTI E-MAILEM DNE 21.9.2018.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.

Absolvování v AR 2016/2017

Kontrola splněných povinností a tisk osvědčení při splnění podmínek proběhne v průběhu září. Do té doby ještě můžete plnit předměty.

Přihlašování do programu Bakalář PLUS v AR 2017/2018

Studenti,  kteří se chtějí připojit v akademického roce 2017/2018 do nadstavbového programu Bakalář PLUS, se mohou přihlásit v termínu od 1. 7. do 20. 9. 2017 prostřednictvím elektronické přihlášky v SISPro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“. 

Předběžný termín zápisu do programu je stanoven na 26. 9. 2017.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.

Nový kurz pro LS 2016/2017 Dynamická Země

Novinkou pro letní semestr roku 2016/2017 je kurz Dynamická Země: vybrané otázky z moderní geologie. Kurz otevírá Ústav geologie a paleontologie pod vedením pana prof. Jiřího Žáka.

Zápis nově přihlášených do AR 2016/2017

Zápis pro nově přihlášené se bude konat 27.9. v 10,00 hodin v posluchárně G1 (přízemí, Albertov 6).

Nový kurz pro rok 2016/2017 – Chemické úterky

Novinkou pro rok 2016/2017 je kurz Chemické úterky, který se bude konat již v zimním semestru pod vedením pana prof. Obšila. Bližší informace jsou k nalezení v SIS.

Přihlašte se do programu Bakalář PLUS v roce 2016/2017

Zapsat se mohou všichni studenti bakalářských studijních programů na Přírodovědecké fakultě po celou dobu studia.

Studenti, zapsaní do 1. ročníku v akademickém roce 2016/2017, nebo studenti vyšších ročníků bakalářského studia, kteří se chtějí připojit v akademického roce 2016/2017, se mohou přihlásit do programu od 25. 7. do 20. 9. 2016 prostřednictvím elektronické přihlášky v SISPro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“. 

Po ukončení přihlašování budou mít posluchači v SIS otevřený nový účet (BCPLUS) – zájmový kurz CŽV. Přístup do účtu bude stejný jako u řádného studia. Vybrané předměty z aktuální nabídky kurzu si vloží do účtu v období otevření SIS pro zápis předmětů v aktuálním akademickém roce dle harmonogramu. Předměty nejsou kreditovány;  jsou dostupné v SIS na záložce Zápis (studijní plán), pedagogové mohou vypisovat termíny zkoušek a studenti se ke zkouškám mohou přihlašovat.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.

Ukončení výuky předmětů Vývoj planety Země a Tajemství sbírek

Od letního semestru 2015/2016 nejsou vyučovány předměty Vývoj planety Země a Tajemství sbírek. Tyto předměty si již, prosím, nezapisujte.