Nový kurz pro rok 2016/2017 – Chemické úterky

Novinkou pro rok 2016/2017 je kurz Chemické úterky, který se bude konat již v zimním semestru pod vedením pana prof. Obšila. Bližší informace jsou k nalezení v SIS.