Předměty

V akademickém roce 2021/2022 nabízí Bakalář PLUS tyto předměty*:

Územní plán pro negeografy
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Pokročilé instrumentální metody v hydrologii
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny
Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.

Landmarks/Milestones in Cell Biology
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Strukturní základy buněčné biologie
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

Seminář vědecké fotografie
RNDr. Martin Černý, Ph.D., Mgr. Petr Jan Juračka

BioLogické debaty
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.

Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.

Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II)
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Exkurze z geověd
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.

Ochrana vod a přírody v praxi
Mgr. Michal Pravec

Matematika na počítačích pro přírodovědce
RNDr. Jiří Makovička, CSc.

Matematika A1
RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Matematika A2
RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Filozofie matematiky I
Mgr. Pavel Klavík

Filozofie matematiky II
Mgr. Pavel Klavík

Chemické úterky
Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

* nabídka předmětů se průběžně aktualizuje