Exkurze z geověd

Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.

Cílem exkurze i souvisejících součástí je prezentovat vynikající možnosti moderního poznávání konkrétních geologických problémů, problémů ovlivňujících životní prostředí ve Střední Evropě i obecné významné poznatky získáné v posledním desetiletí v tomto prostoru pracovníky fakulty. Cílem je prezentovat nové trendy a přístupy včetně několika směrů nejnovějšího analytického rozvoje v těchto disciplínách.

Vstupní test umožní vybrat vhodné účastníky. Vstupní seminář účastníků před konáním exkurze uvede do problematiky. Exkurze umožní co nejkomplexnější úvod do studia a bude možné demonstrovat konkrétní situace.

Pro detailní sylabus klikněte zde.