Urbanizace

Garant: prof. doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Cílem kurzu je porozumět procesu urbanizace jako výsledku organizace společnosti v prostředí, analyzovat podmíněnosti a příčiny utváření a proměn osídlení na místní a globální úrovni, a kriticky vyhodnotit důsledky pro krajinu a společnost. Kurz se skládá z osmi tematických bloků seskupených do čtyř okruhů, které doplňuje celodenní exkurze v Praze a okolí a seminář založený na prezentaci a diskusi esejů připravených studenty. Urbanizace bude představena jako dlouhodobý historický proces organizace společnosti v prostředí. Urbanizace vytváří specifickou složku krajiny, která začíná dominovat jejímu utváření a proměnám v narůstajícím množství lokalit a regionů a v posledních desetiletích i celoplanetárně.

Více informací k sylabu zde.