Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu

Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.

Současný vědecký výzkum bez moderních přístrojů a postupů? S využitím atomové, fluorescenční molekulové, infračervené i hmotnostní spektrometrie, kapilární elektroforézy a rentgenové difrakce lze stanovte kvalitu, množství i strukturu rozličných látek. Díky počítačům snadno provedete vizualizaci biomolekuly, pomocí elastického rozptylu světla zjistíte hmotnost polymeru či moderním a elegantním způsobem stanovíte klinicko-biologické parametry v biologickém materiálu. Vyberte si sami vhodné úlohy.

Pro detailní sylabus klikněte zde.