Přihlašování do programu v akademickém roce 2018/2019

Studenti,  kteří se chtějí připojit v akademického roce 2018/2019 do nadstavbového programu Bakalář PLUS, se mohou přihlásit v termínu od 1. 7. do 20. 9. 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky v SISPro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“. 

ZÁPIS DO PROGRAMU PROBĚHNE POUZE ELEKTRONICKY. VEŠKERÉ INFORMACE OBDRŽÍ PŘIHLÁŠENÍ STUDENTI E-MAILEM DNE 21.9.2018.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.