Přihlašování do programu Bakalář PLUS v AR 2017/2018

Studenti,  kteří se chtějí připojit v akademického roce 2017/2018 do nadstavbového programu Bakalář PLUS, se mohou přihlásit v termínu od 1. 7. do 20. 9. 2017 prostřednictvím elektronické přihlášky v SISPro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“. 

Předběžný termín zápisu do programu je stanoven na 26. 9. 2017.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.